Obrany ZKO Sokolov

12.05.2014 18:52

Ve čtvrtek 15.5.2014 budou obrany na Radka Horáka probíhat v ZKO Sokolov- Dolní Rychnov od 16:00hod.